Pogotowie dźwigowe
ul. Transportowców 7,
40-403 Katowice
tel. (32) 251 33 32

462330 # 268281
Dźwig-Pol Sp. z o.o.
ul. Transportowców 7,
40-403 Katowice
NIP: 634-01-96-413
REGON: 271505678
Reiffeisen Bank Polska S.A.
24 1750 1035 0000 0000 1338 1027


e-mail:

tel. : + 48 32 251 69 95
+ 48 32 251 11 58
Zarząd Spółki

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny


mgr Piotr Heine
e-mail:
Dział Modernizacji i Kontroli Jakości

Kierownik Działu

Paweł Wawrzynek
e-mail:

tel.: +48 515 268 684
Zastępca Kierownika Działu
d/s Modernizacji


mgr inż. Piotr Pros
e-mail:

tel. : + 48 513 164 576
Zastępca Kierownika Działu
d/s Nadzoru


Andrzej Kuberek
e-mail:

tel. : + 48 515 268 653
Specjalista
Artur Heine
e-mail:

tel.: + 48 530 444 001
Główny Spawalnik

mgr inż. Michał Szewczyk
e-mail:

tel. : + 48 505 036 817
Dział Serwisowy

Kierownik Działu


mgr Konrad Heine
e-mail:

tel.: + 48 513 164 632
Zastępca Kierownika
Działu
o. Katowice, Bielsko-Biała

mgr inż. Tomasz Gurbała
e-mail:

tel.: + 48 515 268 675
Zastępca Kierownika
Działu
o. Zabrze, Gliwice

Jerzy Juszcze
e-mail:

tel.: + 48 515 268 698
Samodzielny Pracownik


Janina Kaczka
e-mail:

tel.: + 48 32 271 62 62
Centralne Pogotowie Dźwigowe


Małgorzata Miszczuk
e-mail:

tel. : + 48 32 251 33 32
Specjalista
d/s pomiarów elektrycznych

Jan Mikołaj
e-mail:

tel.: + 48 515 268 683
Dział Organizacji i Zamówień

Zastępca Kierownika Działu

Waldemar Magierowski
e-mail:

tel.: + 48 515 268 656
Samodzielny
Pracownik

Jacek Mieszczanin
e-mail:

tel.: + 48 515 268 686
Samodzielny
Pracownik

mgr Marek Wachstiel
e-mail:

tel.: + 48 515 268 667
Samodzielny
Pracownik


mgr Weronika Sobczak
e-mail:

tel. : + 48 32 251 69 95
Dział Ekonomiczno-Finansowy

Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy


mgr Katarzyna Paszek
e-mail:

tel.: + 48 515 268 685
Samodzielny
Pracownik


Magdalena Wnęk
e-mail:
Samodzielny
Pracownik


mgr Magdalena Pięta
e-mail: