Pogotowie dźwigowe
ul. Transportowców 7,
40-403 Katowice
tel. (32) 251 33 32

568405 # 337450

W celu pełniejszego zaspokojenia potrzeb naszych Kontrahentów pragniemy przedstawić Państwu ofertę na pomiar poziomu głośności dźwięku emitowanego przez urządzenia dźwigowe.

Oferujemy :

o   Pomiar emisji ciśnienia akustycznego urządzeń dźwigowych,

o   Sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonych badań.

 

       Dysponujemy profesjonalną aparaturą pomiarową o 1. klasie dokładności :

o   Całkujący miernik poziomu dźwięku firmy SONOPAN typ DLM-101,

o   Kalibrator akustyczny firmy SONOPAN.

 

Dzięki długoletniemu doświadczeniu w zakresie konserwacji urządzeń dźwigowych oraz posiadanym uprawnieniom, nasza firma specjalizuje się w pomiarach hałasu emitowanego przez urządzenia dźwigowe, na przykład w maszynowniach.